Om vårt kloster

Karmel av den Barmhärtiga Kärleken och den Heliga Thérèse av Jesusbarnet Historik Karmelitorden I andra Kungaboken finner vi profeten Elia på toppen av berget Karmel. Härifrån ser han ut över Saronslätten i syd, Medelhavet i väst, Hermon och Libanonbergen i norr, och i öst går sluttningen ner mot den lilla orten Nasaret. Hans bön famnar himmel och jord. Här har karmelitorden sitt ursprung. Hit kom pilgrimer och korsfarare på medeltiden för att leva i Elias ande; för att dricka ur hans källa; i bön och ensamhet. Omkring år 1210 fick de en levnadsregel och ett namn: ”Jungfru Maria av Berget …

Läs mer

Frälsning och dom

Frälsning och dom av Anders Arborelius ocd Innan den allmänna uppståndelsen äger rum och alla frälsta inlemmats i den nya skapelsen, som så blivit fullbordad, måste varje människa, ja, hela mänskligheten gå igenom den process som vi brukar kalla dom eller frälsning. Egentligen är ju detta en och samma verklighet: ett möte med den Uppståndne, som i sin frälsande kärlek vill ge alla del av sitt nya liv. Men denna Guds gåva måste också tas emot. Den givna kärleken måste accepteras. I varje ögonblick av vårt liv är vi föremål för Guds nåd, som försöker tränga in i oss och …

Läs mer

Om lilla Thérèses föräldrar

Lilla Thérèses föräldrar, Zélie och Louis Martin av John DOOLEY, ärkebiskop ”Gud gav mig föräldrar mer värdiga himlen än jorden” skrev den heliga Thérèse i sin självbiografi; och det är vad man kan förvänta sig när man lärt känna historien om helgonet och hennes systrar. Helgon är inget man improviserar, de är inte resultatet av en nyck. Vanligtvis är de, i samverkan med Guds försyn, den goda frukten av det träd som är en god familj.   Louis Martin och Zélie Guérin var själva barn till två ivrigt kristna fa­miljer i det stolta Normandie i norra Frankrike; formade av det …

Läs mer

Om eukaristin

Om eukaristin av Anders Arborelius ocd I eukaristin blir Jesus Kristus närvarande i hela sin gudsmänskliga verklighet under brödets och vinets gestalter. På det sättet är eukaristin enastående bland sakramenten. Där blir Kristus själv materiellt närvarande för att bli vår föda. I eukaristin gör han sig ätbar liksom han i Skriften gör sig hörbar. I de andra sakramenten är han givetvis också närvarande, men då i sitt frälsningshandlande. De sju sakramenten bildar ett enhetligt system, instiftat till vår frälsning, där eukaristin är höjdpunkten på Kristi sakramentala närvaro och verksamhet. I eukaristin möter vi honom själv, öga mot öga under sakramentets …

Läs mer

Novenabön april

April: Vänlighet   ”Stadsborna var tvungna att ta in soldater i sina hem och låta dem bo hos sig. När postförbindelserna återupprättades tog Mme Martin tillfället i akt och skickade till Lisieux en detaljerad redogörelse för denna svåra tid. ”Klockan tre i måndags märktes varje dörr med ett visst antal soldater som skulle huseras där. En lång sergeant kom och krävde att få inspektera vårt hus. Jag visade honom första våningen och sa till honom att vi hade fyra barn. Lyckligtvis för oss gjorde han inget försök att gå upp till andra våningen. Slutligen tilldelade han oss nio soldater, och …

Läs mer

Fasta och Påsk i Karmel

Fastetid och Påsk i Karmel (av en karmelitnunna)   Ordet ”påsk” kommer från det hebreiska ”pasách” som betyder ”gå förbi”. När ängeln gick förbi israeliternas hem i Egypten vars dörrposter var bestrukna med ett lamms blod skonade han dem. Israeliterna kunde då fritt lämna Egyptens träldom och vandra in i det utlovade landet. Så kom ordet ”påsk” mer att betyda utgång, befrielse, övergång från träldom till frihet, och slutligen övergång från detta livet till det eviga livet. Det är detta Jesus har åstadkommit för oss. Men han gjorde det genom att själv gå den vägen. Han gick in i vår …

Läs mer