Om vårt kloster

Karmel av den Barmhärtiga Kärleken och den Heliga Thérèse av Jesusbarnet Historik Karmelitorden I andra Kungaboken finner vi profeten Elia på toppen av berget Karmel. Härifrån ser han ut över Saronslätten i syd, Medelhavet i väst, Hermon och Libanonbergen i norr, och i öst går sluttningen ner mot den lilla orten Nasaret. Hans bön famnar […]

Frälsning och dom

Frälsning och dom av Anders Arborelius ocd Innan den allmänna uppståndelsen äger rum och alla frälsta inlemmats i den nya skapelsen, som så blivit fullbordad, måste varje människa, ja, hela mänskligheten gå igenom den process som vi brukar kalla dom eller frälsning. Egentligen är ju detta en och samma verklighet: ett möte med den Uppståndne, […]

Om lilla Thérèses föräldrar

Lilla Thérèses föräldrar, Zélie och Louis Martin av John DOOLEY, ärkebiskop ”Gud gav mig föräldrar mer värdiga himlen än jorden” skrev den heliga Thérèse i sin självbiografi; och det är vad man kan förvänta sig när man lärt känna historien om helgonet och hennes systrar. Helgon är inget man improviserar, de är inte resultatet av […]

Om eukaristin

Om eukaristin av Anders Arborelius ocd I eukaristin blir Jesus Kristus närvarande i hela sin gudsmänskliga verklighet under brödets och vinets gestalter. På det sättet är eukaristin enastående bland sakramenten. Där blir Kristus själv materiellt närvarande för att bli vår föda. I eukaristin gör han sig ätbar liksom han i Skriften gör sig hörbar. I […]

Novenabön april

April: Vänlighet   ”Stadsborna var tvungna att ta in soldater i sina hem och låta dem bo hos sig. När postförbindelserna återupprättades tog Mme Martin tillfället i akt och skickade till Lisieux en detaljerad redogörelse för denna svåra tid. ”Klockan tre i måndags märktes varje dörr med ett visst antal soldater som skulle huseras där. […]

Fasta och Påsk i Karmel

Fastetid och Påsk i Karmel (av en karmelitnunna)   Ordet ”påsk” kommer från det hebreiska ”pasách” som betyder ”gå förbi”. När ängeln gick förbi israeliternas hem i Egypten vars dörrposter var bestrukna med ett lamms blod skonade han dem. Israeliterna kunde då fritt lämna Egyptens träldom och vandra in i det utlovade landet. Så kom […]