Okategoriserade

Korsvägen med Teresa av Jesus

Korsvägen med Teresa av Jesus

 

I Jesus inför Pilatus

”Hur kommer det sig att han tiger inför alla oförätter och inte kan försvara sig själv, utan bara oss? Kommer det då aldrig att finnas någon som kan ta detta kärleksfulla lamm i försvar? (FV s. 63)

 

 

 

II Jesus bär korset

”Betrakta honom dignande under korsets börda, då han inte ens fick hämta andan. Han kommer att betrakta er med sina vackra och medlidsamma ögon, fulla av tårar, och för att trösta er glömmer han bort sina egna smärtor, bara för att ni söker tröst hon honom och vänder på ert huvud för att betrakta honom.” (FV s. 108)

 

 

 

III Jesus faller första gången

”Ta detta kors på er, systrar,…Fäst er inte vid vad man säger till er, gör er döva för alla smädelser, snubbla och fall med er Brudgum, men avlägsna er inte från korset och lämna det inte.” (FV s.108)

 

 

 

 

 

IV Jesus möter sin moder

”Vad den ärorika Jungfrun måste ha lidit mycket! Vilka hotelser fick hon inte höra, vilka förolämpningar! Vilka knuffar och vilka smädelser… Och ändå glömde hon bort det inför den smärta som var så mycket större.” (FV s 109)

 

 

 

V Simon hjälper Jesus

”Jag för min del tror att Herren sänder dessa vedermödor och andra frestelser, ibland i början och ibland längre fram, i syfte att pröva dem som älskar honom och utrannsaka om de förmår dricka hans kalk och hjälpa till att bära hans kors, innan han anförtror dem sina stora skatter.” (Liv s. 89)

 

 

 

VI Veronica

”På ditt ansikte ser jag att du har funnit tröst av att se mig vid din sida. Hur är det möjligt Herre att änglarna lämnar dig ensam och din Fader inte tröstar dig? Om du Herre är villig att lida allt detta för mig, vad är då detta som jag lider för dig…” (FV s. 108)

 

 

 

VII Jesus faller för andra gängen

”Betrakta Herren dignande under korsets börda, då han inte ens fick hämta andan.

 

 

 

 

VIII Jesus förmanar kvinnorna

”Du föraktade inte kvinnorna när du levde här på jorden, utan behandlade dem alltid med stor mildhet.”

 

 

 

 

IX Jesus faller för tredje gången

”För att hjälpa mig på fall hade jag många vänner. För att resa mig upp igen var jag så ensam att jag förundrar mig över att jag inte förblev liggande. Och jag prisar Guds barmhärtighet, ty han ensam räckte mig handen.” (Liv s. 69)

 

 

 

 

X Jesus berövas sina kläder

”Det är sant att denne Konungs ödmjukhet är stor.”

 

 

 

 

XI Jesus korsfästes

”Fäst era blickar på den Korsfäste och allt kommer att tyckas er ringa.”

”Se på denna spik, min dotter, den är ett tecken på att du ända från denna dag skall vara min brud.”

(Redogörelser s 74 )

 

 

 

XII Jesus dör

Tystnad..

”Se på mina sår. Du är inte utan mig. Livet går fort förbi.” (Redogörelser s. 60)

 

 

 

 

XIII Jesus tas ned från korset

”Det var sannerligen nödvändigt, Herre, att dina armar var starka. Men hur kommer det sig att de inte blev försvagade av all den pina som du utstod på korset? O, därför att allt som man lider av kärlek, det läks av sig självt! Därför tror jag att om du hade bevarats vid liv, så skulle din kärlek till oss ha läkt dina sår utan att det hade behövts något annat läkemedel.” (FV s. 68)

”När du ser min moder hålla mig i sina armar, får du inte tro att hon fick njuta den lyckan utan svåra plågor.” (Redogörelser s. 75)

                               

XIV Jesus läggs i graven

”Han sade mig att han efter uppståndelsen hade träffat Vår Fru, ty hon var då i stor nöd, eftersom hon var helt överväldigad och genomborrad av sorg… Han sade att han hade blivit kvar länge hos henne, ty det hade varit nödvändigt för att trösta henne.” (Redogörelser s. 60)