Okategoriserade

Novenabön mars

 

Andens frukt: GLÄDJE

Text

”Tiden för min första kommunion är alltjämt inpräglad i mitt hjärta som ett minne utan moln.[…] Jesus ville låta mig känna en så fullkomlig glädje som möjligt är i denna tårarnas dal . . . […] (s.66) Å, vad den var underbar, den första kyss Jesus gav min själ!… Det var en kärlekens kyss, jag kände mig älskad, och jag sade också: ’Jag älskar dig och ger mig åt dig för alltid!’ Det fanns inga villkor, ingen strid, inga offer; Jesus och lilla Thérèse hade sedan länge betraktat och förstått varandra… Den dagen var det inte en blick utan en sammansmältning, de var inte längre två, Thérèse hade försvunnit liksom vattendroppen försvinner i havet. Jesus ensam var kvar, han var Mästaren, Konungen. Hade inte Thérèse bett honom ta ifrån henne friheten, ty friheten skrämde henne, hon kände sig så svag och bräcklig att hon för alltid ville förenas med den gudomliga Kraften!… Hennes glädje var för stor och för djup för att hon skulle kunna behärska den, snart badade hon i sällhetens tårar till stor förvåning för kamraterna, som senare undrade sinsemellan: ’Varför grät hon? Var det något som pinade henne?’ – ’Nej, det var nog för att hon inte hade sin mor hos sig eller systern som hon tycker så mycket om, hon som är karmelit.’ De förstod inte att ett landsflyktigt hjärta som fylls av all himlens glädje inte kan bära den utan att gråta… Denna dag var det enbart glädje som fyllde mitt hjärta..” (Självbiografiska Skrifter s. 70)

 

Den 4 mars 1877 skrev Zelie till Pauline: ”När vi fick våra barn förändrades vårt sätt att tänka något. Vi levde bara för dem, de utgjorde hela vår lycka och vi fann ingen glädje utom i dem. Kort sagt, ingenting var längre för svårt och världen var inte längre en börda för oss. För mig uppvägde barnen allt, och jag ville ha många för att uppfostra dem för Himlen.” ( s. 48 The Story of a Family)

 

Meditation

Andens frukter växer när vi håller oss till Trädet. Detta fick Lilla Thérèse erfara vid sin första kommunion. När hon förenades ”med den gudomliga Kraften” fylldes hon, den landsflyktiga, av ” all himlens glädje”, och på grund av dess storhet och djup kunde hon inte annat än gråta. De andra missförstod henne, men denna glädje förvandlades under familjefesten som följde i en ”stillsam glädje”. Glädjen hon här fick smaka punktvis fick hon vid sin julnåd se bli en varaktig glädjens frukt när hon lärde sig att den växer fram när man ”glömmer sig själv för att glädja andra”. Så var det även för hennes mamma Zélie, som när hon helt började leva för sina barn fann all sin glädje i dem. Livet i gemenskap, som familjelivet är, får glädjens frukt att växa fram i oss om vi för Jesu skull glömmer oss själva för att skänka de andra glädje.

Böneintentioner:

Vecka 9: Att alla barn som nu förbereder sig inför sin första kommunion får erfara samma djupa möte med Jesus som Lilla Thérèse. Och att kateketer och föräldrar får Guds nåd och hjälp att rätt förbereda barnen för detta stora sakrament.

Vecka 10: Att hoppet om himlens glädje skänker tröst och glädje för alla som lider och sörjer.

Vecka 11: Att vi i våra gemenskaper och familjer väljer att för Jesu skull glömma oss själva förr att skänka andra glädje.

Vecka 12: Att alla föräldrar får göra samma erfarenhet som de heliga Zélie och Louis att barn är livets glädje och att de får den hjälp och vishet att kunna fostra barnen för himlen.

Vecka 13: Att vi alla som nu går in i Stilla veckan med Jesus håller oss troget till Honom och likt Honom bär de kors som kommer på vår väg så att vi med Honom får del av Uppståndelsens glädje.

 

Novenabön till den Heliga Thérèse av Jesusbarnet och Det Heliga Anletet

 

Kära lilla Thérèse, Jesu lilla blomma; med glädje och tacksamhet ser jag fram emot att du, tillsammans med dina heliga föräldrar, ska besöka vårt land och hela Norden. Jag ber dig att förbereda mig på ditt besök, så att jag kan ta emot all den nåd Gud vill skänka mig genom det. Jag ber dig att be för Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island, och våra katolska stift här. Lilla Thérèse, strö dina rosenblad av nåd över våra familjer – så att de alltmer liknar din familj. Be särskilt för våra präster och om kallelser till det gudsvigda livet. Be för Karmel i Sverige och i de nordiska länderna. Be för alla barn; för de äldre; för de ensamma och lidande.

Kära lilla Thérèse, du som ville tillbringa din himmel med att göra gott på jorden, ta också emot denna min särskilda intention som jag med förtröstan lägger i dina händer (nämn här din intention).

Kära lilla Thérèse, jag vill bli ett helgon; lär mig att som du älska Jesus med ett rent och odelat hjärta och att i tillit, genom Jungfru Marias händer, överlämna mitt liv åt Guds Barmhärtiga Kärlek. Led mig på din lilla väg, så att jag snabbt kan nå fram till den fullkomliga kärleken. Amen.

 

Facebookgrupp: Welcome Back Home Saint Thérèse

Novenan kan följas på Katolsk horisont, Gråbrödernas Youtubekanal: youtube.com