Trettondedag jul

En predikan för Trettondedag jul av Anders Arborelius o.c.d. När vi idag får fira Epifania, Herrens uppenbarelse, Trettondedag jul, är det för att vi skall kunna fördjupa vissa aspekter av julmysteriet. Kristi födelse är ett så stort och genomgripande mysterium att vi behöver tid för att riktigt smälta det och se på det ur olika synvinklar. Epifania talar framför allt om två ting: Guds himmelska härlighet som blir uppenbar i Jesusbarnet och hedningarnas inbjudan att få dela den. Och egentligen är det ett enda mysterium, själva det glada budskapet: att Ljuset har gått upp i mörkret, Herrens härlighet har uppenbarats …

Läs mer

Alla Helgons högtid

All Saints 2014 Apoc 7:2-4, 9-14 – Ps 23 – 1 Jn 3:1-3 – Mt 5:1-12  by Bishop Hugh Gilbert OSB   Today, we celebrate all those ‘standing in front of the throne and of the Lamb’. Who are they? Surely, all those figures of the Old Testament, from Abel and Abraham onwards, and all those of the New Testament, Mary and Joseph and John the Baptist, Peter and Paul, James and John and all the Apostles, Mary Magdalene, Stephen and Mark and Luke, and so on. It’s a litany, a procession. The saints of Scripture lead it. Then follow …

Läs mer

Söndag 29 B

En predikan för 29 söndagen under året – B (Mark 10:35–45) av Wilfrid Stinissen ocd   Sebedaios söner kallas av Jesus Boanerges, dvs. Åskans söner (Mark 3:17). När Jesus i en viss samarisk by inte blir väl mottagen, vill de kalla ner eld från himlen och så förgöra hela byn (Luk 9:54). Att de har temperament kommer också fram i dagens läsning. De vågar ta djärva initiativ. Det är ingen liten sak de ber Jesus om. Inte vem som helst skulle våga komma med en så oförskämd bön. Om Jakob vet vi inte så mycket. Men Johannes framstår i sina …

Läs mer

Teresa av Avila – en predikan

En predikan för Teresa av Jesus högtid 15 oktober av Anders Arborelius ocd   ”Vi vet inte ena hur vi bör be”, säger Paulus, ”men Anden själv bär fram vår bön med ordlösa suckar.” Bönen är alltid den helige Andes gåva. När en människa söker närma sig Gud är det alltid för att Gud drar henne till sig genom Andens inspiration. Denna sanning gäller både den människa som trevande tar e första stegen på trons väg och den människa som redan förvandlats och helgats av nåden. Gud är alltid den handlande och talande parten i bönens dialog. Människan är den …

Läs mer

Söndag 28 B Minipredikan

En minipredikan för 28 söndagen under året – B (Mark 10:17–30) av Wilfrid Stinissen ocd   Markus skriver att Jesus såg på den unge mannen med kärlek. Det var säkert en besvikelse för Jesus att denne man gick sin väg. Lärjungarna har sett Jesu besvikelse och vill trösta honom. Petrus säger i allas namn: “Vi har ju lämnat allt och följt dig.” Underförstått: vi är ju tolv, och denne unge man är bara en person, var inte ledsen. Vi brukar tro att lärjungarna bara tänker på egen fördel, på den lön de kommer att få. Men hos Markus talar lärjungarna …

Läs mer

Predikan för Heliga Birgittas högtid

En predikan för den heliga Birgittas högtid av Anders Arborelius ocd   I dag får vi fira vårt stifts, vårt lands, ja hela Europas skyddspatron, den heliga Birgitta. Det finns ingen annan svensk kvinna som har betytt så mycket genom seklerna, och ännu i dag fortsätter hon att inspirera alla slags människor i olika länder och miljöer. Ändå måste vi nog erkänna att vi inte riktigt vet hur vi skall handskas med Birgitta och vad hon kan betyda för oss i dag. Och ändå är det viktigt för oss att verkligen försöka tränga in i hennes budskap och leva av …

Läs mer

Heliga Birgittas högtid

En predikan för den heliga Birgittas högtid av Anders Arborelius ocd I dag får vi fira vårt stifts, vårt lands, ja hela Europas skyddspatron, den heliga Birgitta. Det finns ingen annan svensk kvinna som har betytt så mycket genom seklerna, och ännu i dag fortsätter hon att inspirera alla slags människor i olika länder och miljöer. Ändå måste vi nog erkänna att vi inte riktigt vet hur vi skall handskas med Birgitta och vad hon kan betyda för oss i dag. Och ändå är det viktigt för oss att verkligen försöka tränga in i hennes budskap och leva av det. …

Läs mer

Söndag 25 B u.å.

Homily for Sunday 25B, on Mk 9:30-37  by Dom Benedict Hardy OSB   Three times, in the Gospels of Matthew, Mark and Luke, Jesus prophesies his coming Passion, Death and Resurrection. In St. Mark’s Gospel these prophecies follow one another quite closely, in Chapters 8, 9 and 10. Like a recurring theme tune in a film, they punctuate the journey Jesus makes with his disciples, from gentile territory North of Galilee, down through Galilee itself, and finally on to Jerusalem. Jesus, and the Evangelist with him, insists on this point, because it’s the heart of our faith. Reading the Gospels, …

Läs mer

Söndag 23 B under året

Homily for Sunday 23B by Dom Benedict Hardy OSB  “Deus, per quem nobis et redemptio venit et praestatur adoptio, filios dilectionis tuae benignus intende, ut in Christo credentibus et vera tribuatur libertas, et hereditas aeterna.” O God, through whom both redemption comes to us and adoption is given to us: kindly look on your beloved children, so that for those who believe in Christ there may be given both true freedom and an everlasting inheritance.  Today’s Collect, or opening prayer, is drawn from the Gelasian Sacramentary. This is the earliest extant collection of Latin liturgical prayers, dating to the first half of …

Läs mer

Söndag 20 B under året

Predikan för 20 söndagen under året B –  Joh 6:51–58 av Wilfrid Stinissen ocd   När man talar om det kristna livet tänker de flesta människor omedelbart på en serie bud som man skall lyda för att komma in i himlen. En kristen skall vara rättvis och kärleksfull, ödmjuk och saktmodig. Hur sant och nödvändigt detta än är, så är detta inte det kristna livets väsen. Det kristna livet, som själva ordet antyder, består i att Kristus lever i oss. Rättvisa, ödmjukhet, kärlek, glädje förekommer också i andra religioner och i viss utsträckning även hos icke-troende. Men de blir bara …

Läs mer