Trettondedag jul

En predikan för Trettondedag jul av Anders Arborelius o.c.d. När vi idag får fira Epifania, Herrens uppenbarelse, Trettondedag jul, är det för att vi skall kunna fördjupa vissa aspekter av julmysteriet. Kristi födelse är ett så stort och genomgripande mysterium att vi behöver tid för att riktigt smälta det och se på det ur olika […]

Alla Helgons högtid

All Saints 2014 Apoc 7:2-4, 9-14 – Ps 23 – 1 Jn 3:1-3 – Mt 5:1-12  by Bishop Hugh Gilbert OSB   Today, we celebrate all those ‘standing in front of the throne and of the Lamb’. Who are they? Surely, all those figures of the Old Testament, from Abel and Abraham onwards, and all […]

Söndag 29 B

En predikan för 29 söndagen under året – B (Mark 10:35–45) av Wilfrid Stinissen ocd   Sebedaios söner kallas av Jesus Boanerges, dvs. Åskans söner (Mark 3:17). När Jesus i en viss samarisk by inte blir väl mottagen, vill de kalla ner eld från himlen och så förgöra hela byn (Luk 9:54). Att de har […]

Teresa av Avila – en predikan

En predikan för Teresa av Jesus högtid 15 oktober av Anders Arborelius ocd   ”Vi vet inte ena hur vi bör be”, säger Paulus, ”men Anden själv bär fram vår bön med ordlösa suckar.” Bönen är alltid den helige Andes gåva. När en människa söker närma sig Gud är det alltid för att Gud drar […]

Söndag 28 B Minipredikan

En minipredikan för 28 söndagen under året – B (Mark 10:17–30) av Wilfrid Stinissen ocd   Markus skriver att Jesus såg på den unge mannen med kärlek. Det var säkert en besvikelse för Jesus att denne man gick sin väg. Lärjungarna har sett Jesu besvikelse och vill trösta honom. Petrus säger i allas namn: ”Vi […]

Predikan för Heliga Birgittas högtid

En predikan för den heliga Birgittas högtid av Anders Arborelius ocd   I dag får vi fira vårt stifts, vårt lands, ja hela Europas skyddspatron, den heliga Birgitta. Det finns ingen annan svensk kvinna som har betytt så mycket genom seklerna, och ännu i dag fortsätter hon att inspirera alla slags människor i olika länder […]

Heliga Birgittas högtid

En predikan för den heliga Birgittas högtid av Anders Arborelius ocd I dag får vi fira vårt stifts, vårt lands, ja hela Europas skyddspatron, den heliga Birgitta. Det finns ingen annan svensk kvinna som har betytt så mycket genom seklerna, och ännu i dag fortsätter hon att inspirera alla slags människor i olika länder och […]

Söndag 25 B u.å.

Homily for Sunday 25B, on Mk 9:30-37  by Dom Benedict Hardy OSB   Three times, in the Gospels of Matthew, Mark and Luke, Jesus prophesies his coming Passion, Death and Resurrection. In St. Mark’s Gospel these prophecies follow one another quite closely, in Chapters 8, 9 and 10. Like a recurring theme tune in a […]

Söndag 23 B under året

Homily for Sunday 23B by Dom Benedict Hardy OSB  “Deus, per quem nobis et redemptio venit et praestatur adoptio, filios dilectionis tuae benignus intende, ut in Christo credentibus et vera tribuatur libertas, et hereditas aeterna.” O God, through whom both redemption comes to us and adoption is given to us: kindly look on your beloved children, so […]

Söndag 20 B under året

Predikan för 20 söndagen under året B –  Joh 6:51–58 av Wilfrid Stinissen ocd   När man talar om det kristna livet tänker de flesta människor omedelbart på en serie bud som man skall lyda för att komma in i himlen. En kristen skall vara rättvis och kärleksfull, ödmjuk och saktmodig. Hur sant och nödvändigt […]